Plan zajęć od 9.05.2022r. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach