Dyrekcja - Zespół Szkół w Żarkach

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
mgr Danuta Służałek-Jaworska


adres e-mail: [email protected]


Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
mgr Anna Dzieża


adres e-mail: [email protected]


Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
mgr Arleta Tuora


adres e-mail: [email protected]